Perceelsnamen

Straatnamen

Even een uitstapje naar de straatnamen, we spraken daar al kort over in de inleiding en elders in het boek gaan we hier nog nader op in. Nu heeft iedere straat een naam. Dat is belangrijk, want bij een straat horen huisnummers en een bepaalde postcode. Via dat systeem is iedereen keurig geregistreerd.

De Oude Waalsteeg in 1993. Minstens 1600 jaar daarvoor was deze weg al in gebruik bij de Romeinen. Daarna was dit pad voor vele generaties de hoofdverbindingsweg met Tiel.

De Oude Waalsteeg in 1993. Minstens 1600 jaar daarvoor was deze weg al in gebruik bij de Romeinen. Daarna was dit pad voor vele generaties de hoofdverbindingsweg met Tiel.

Tot eind jaren vijftig waren de straten eigenlijk helemaal niet belangrijk voor de adressering in ons dorp. Alle huisnummers liepen namelijk door. Ieder huis had een eigen nummer. Dat is nu niet meer het geval. Een nummer komt meerdere malen voor: Dorpsstraat 1, St. Victorstraat 1, Kerkstraat 1, enzovoort. Het huisnummer van het pand tegenover de Harmoniezaal -Dorpsstraat 78- was bijvoorbeeld 233. Het stenen nummer uit die tijd zit nog steeds in de gevel naast de voordeur. Zo zijn er nog veel meer huizen in Wamel waarvan het oude nummer ergens in de gevel vereeuwigd is. Omdat de straatnaam minder belangrijk was konden er zoals bij de Nieuwe Weg ook twee namen naast elkaar genoemd worden: Nieuwe Weg en Zandweg. Het is jammer dat destijds in de gemeentelijke stukken Nieuwe Weg overbleef, terwijl in de volksmond dezelfde weg zelfs nu nog veel bekender is onder de naam Zandweg. Bepaalde wegen hadden vroeger niet eens een aparte naam. Soms waren er zelfs geen officieel geregistreerde straatnamen. Het kwam voor dat een naam wel in de stukken voorkwam, maar in de praktijk nooit gebruikt werd. Een voorbeeld daarvan is de Oude Waalsteeg, in het Gemeente Archief wordt die ook wel ‘Het Tielpad’ genoemd.
We noemen het onderwerp ‘straatnamen’ hier, omdat bepaalde straten naar percelen genoemd zijn waar ze aan grensden. Soms lijkt het op het eerste gezicht niet duidelijk welke naam er eerder was, de perceelsnaam of de straatnaam. We kunnen echter aannemen dat de perceelsnamen ouder zijn dan de straatnamen en dat de betreffende straten de naam kregen van een belangrijk perceel dat aan die weg lag.