Onderwijs in Wamel

Jongensschool: de Victorschool

Op 1 juni 1946 wordt de Openbare Lagere School opgeheven in verband met de stichting van een R.K. Jongensschool. Het schoolbestuur bestond uit het toenmalige kerkbestuur. Voorzitter was Pastoor van Bakel, bijgestaan door de heren G. Rutten en G. de Lorijn.
Als Hoofd der school werd benoemd de heer Bakker. Het bestuur wilde het gebouw van de Openbare Lagere School niet overnemen, omdat dit een oud gebouw was waar heel veel aan verbouwd moest worden om er een moderne school van te maken. Wel wilde men het gebouw huren tot men zelf een nieuwe school zou hebben, op voorwaarde dat de gemeente bereid was het gebouw zó op te knappen dat er op behoorlijke wijze onderwijs kon worden gegeven.

Aan de R.K. School werkten na de overname de heer Bakker als hoofd, mejuffrouw Van den Berg uit Dreumel, de heer C. van Dongen uit Puiflijk, die in Wamel kwam wonen, en later de heer Van Eijsden. Natuurlijk werden niet alle lokalen gebruikt door de jongensschool. In de overige lokalen repeteerden de Harmonie en het Zangkoor en ook de jeugdbeweging en de bibliotheek waren er in gehuisvest. Tussen twee leegstaande lokalen werd een muur uitgebroken zodat er een zaaltje ontstond en op 29 februari 1946 gaven de leerlingen van de meisjesschool er een uitvoering ter gelegenheid van het 12½  jarig bestaan van hun school.
De speelplaats lag aan de straat en was niet met een hek afgesloten. Maar met het toenemende verkeer was dat gevaarlijk. Langs de straat stonden grote kastanjebomen. Tijdens het speelkwartier werd een touw gespannen van de school om de bomen heen. Zo moesten de jongens dan op de speelplaats gehouden worden tussen het schoolgebouw en de touwen.
Voor aanvulling van schoolattributen en aanschaf van nieuwe leermiddelen werd een bedrag van ƒ 2.650,= beschikbaar gesteld door de gemeente en in 1950 nog eens ƒ 217,35 voor aanschaf van handenarbeidmateriaal. Het schoolbestuur deed er alles aan om zo gauw mogelijk vergunningen, tekeningen, financiering, aanbesteding, enzovoort voor een nieuwe school klaar te krijgen, maar het duurde toch nog tot 1954, eer de ‘Victorschool’ -zo ging de nieuwe school heten- klaar was.

De St. Victorschool.

De St. Victorschool.

De verhuizing gebeurde met boerenwagens bij winderig weer, zodat de meesters en de jongens nog wel eens achter wegwaaiende papieren of schriften aan moesten hollen. Maar de nieuwe school was prachtig. Het was een halschool. In die tijd nog iets bijzonders voor een lagere school en uiterst modern. Eén grote centrale hal met daar omheen vier klaslokalen, kantoor, leermiddelenkamer en aan beide zijden van de hal uitgebouwde, van de hal afgesloten, toiletruimten met wasbakken en een kelder voor de centrale verwarming.
Het nieuwe schoolhuis werd naast de school gebouwd. Daar kwam Meester Bakker wonen met zijn gezin. Het huis staat er nu nog en wordt nu bewoond door de heer Vlooswijk die getrouwd is met een dochter van meester C. v. Dongen.
De totale kosten van de bouw van de school waren ƒ 95.249,71. Toen de school werd betrokken door personeel en jongens moest er rondom de school nog veel gebeuren. Het terrein achter de school, naast het stuk betegelde speelplaats, moest nog worden omgespit en op 7 oktober 1955 verzocht de heer Bakker de gemeente om tuin en speelveld aan te leggen en voor het onderhoud hiervan vroeg hij ƒ 800,= om materiaal te mogen aanschaffen o.a. een kruiwagen, grasmachine, spade, harken en heggeschaar. De gemeente gaf toestemming om voor ƒ 600,= aan te schaffen. Achter de speelplaats werd een trapveld aangelegd. Heerlijk voor de jongens om te voetballen en voor en naast de school kwam een grote schooltuin. Voor de inrichting van de nieuwe school werd op 7 december 1953 ƒ 10.600,= beschikbaar gesteld en op 24-4-1956 nog eens ƒ 464,70 voor de uitbreiding van schoolmeubelen en leermiddelen vanwege het toenemend aantal leerlingen. Op 1 september 1957 kwam de school in het bezit van een projector met filmstrookgeleider, een scherm, verduisteringsgordijnen en een radio om de schoolradiolessen te kunnen volgen. Kosten ƒ 1.038,55. Er kwam een luik op de speelplaats boven de kelderingang en de school werd ook aangesloten op het waterleidingnet. Iedere school kreeg en krijgt nu nog een bepaald bedrag per leerling per jaar voor de exploitatie van de school. Maar voor extra uitgaven, zoals hierboven vermeld kon een beroep worden gedaan op het Gemeentebestuur.

Schooljaar 1960/ 1961. Het toenmalige personeel van de St. Victorschool: meester Bakker, Mevr. Van Oijen Leijten, juffrouw Van Kessel en meester Brouwers.

Schooljaar 1960/ 1961. Het toenmalige personeel van de St. Victorschool: meester Bakker, Mevr. Van Oijen Leijten, juffrouw Van Kessel en meester Brouwers.

Men was de nieuwe school begonnen in drie lokalen met Meester Bakker, Van Dongen en Van Eijsden. In mei 1954 ging meester van Eijsden naar Nijmegen. Juffrouw Annie van Oijen-Leijten kwam twee maanden tot er een nieuwe leerkracht zou komen. Dat werd meester Ben van Teeffelen. Een echte sportman en dat viel bij de jongens wel in goede aarde, vooral voetballen!
In 1957 werd het vierde lokaal in gebruik genomen. Toen meester van Teeffelen hoofd der school werd in Dreumel kwam meester Niesink. Op 1 september 1956 begon hij in Wamel en een jaar later ging meester van Dongen naar Druten en werd benoemd als wiskundeleraar aan de Technische School, dat heette toen nog Ambachtsschool. Veel van zijn oud leerlingen uit Wamel zouden daar later nog les van hem krijgen. Hij werd opgevolgd door meester Sjaak Brouwers, broer van mevrouw De Groen-Brouwers die ook nog aan de Victorschool zou werken. En in klas 1 kwam op 1 januari 1959 Juffrouw Jacqie van Kessel en zij bleef tot 1 mei 1962. Ze trouwde met een broer van Meester van Teeffelen en ging in Hilvarenbeek wonen, waar haar man leraar werd.

V.l.n.r. achterste rij: Leo van Kruisbergen, Hans Janssen, Louis van Kessel, Joop Lamers, Jan Zondag, Gerard Zondag, Henny Zondag, Leo Bouman, Toon van Teeffelen, Leo Bouman. Tweede rij: Kees Walraven, Nico de Reuver, Wim van Wel, Hans Gerritsen, Herman Zondag, Piet van Ballegooy, Gerard Duifhuis, Gert van Rossum. Rob van Kessel. Voorste rij : Coby van Mook, Karel Kalkers, Kees den Bieman, Arnold Gerritsen, Jozef Huisman en Ad Scheeren.

V.l.n.r. achterste rij: Leo van Kruisbergen, Hans Janssen, Louis van Kessel, Joop Lamers, Jan Zondag, Gerard Zondag, Henny Zondag, Leo Bouman, Toon van Teeffelen, Leo Bouman. Tweede rij: Kees Walraven, Nico de Reuver, Wim van Wel, Hans Gerritsen, Herman Zondag, Piet van Ballegooy, Gerard Duifhuis, Gert van Rossum. Rob van Kessel. Voorste rij : Coby van Mook, Karel Kalkers, Kees den Bieman, Arnold Gerritsen, Jozef Huisman en Ad Scheeren.

In augustus 1960 trouwde meester Niesink met de Wamelse kleuterleidster Annie Sengers. Hij werd tuinbouwleraar in Nijmegen. Daar er geen sollicitant kwam werd A. van Oijen-Leijten weer gevraagd. Zij kwam 1 september 1960 en bleef tot 1 juni 1961. Toen was Annie Bakker geslaagd en zij kon meteen beginnen bij haar vader aan school. Maar 8 dagen later werd Jacqie van Kessel ziek en kwam A. van Oijen-Leijten weer terug. Na de grote vakantie was er nog geen nieuwe meester en zo bleef ze tot 17 oktober 1961, toen de heer Verschuren uit militaire dienst kwam die daarop benoemd werd. Jan Gerritsen uit Wamel kwam in 1960 naar de jongensschool. In 1966 werd hij leraar aan de Mulo in Beneden-Leeuwen. Meester Brouwers vertrok naar de Mulo in Helmond waar hij leraar werd en later directeur.
Meester Bakker was een zeer conservatief onderwijzer; ‘van de oude stempel’. Maar hij gaf goed, gedegen onderwijs. De leerlingen die hij afleverde aan het voortgezet onderwijs waren goed voorbereid. De leerlingen vonden het niet altijd even prettig want moderne leermiddelen en methodes vond hij uit den boze. Schoolbibliotheek en schoolradio, daar deed hij niet aan mee. Er was wel een radio, maar die stond op kantoor en werd alleen gebruikt voor de zesde klas. Wèl hadden zang en toneel zijn belangstelling. In 1960 werd door de jongens onder leiding van de heer Bakker een passiespel ingestudeerd. Ook de meisjes deden mee, het was de eerste vorm van ‘samenwerking’ tussen de beide katholieke scholen. Meester Bakker had de regie en Grad van Dreumel, alom bekend en zeer muzikaal, begeleidde op het harmonium.
De uitvoering kwam naderbij dus werd er gerepeteerd in het Parochiehuis. Meester Bakker was streng, Grad hield wel van een lolletje en terwijl meester Bakker een zeer ernstige scène doornam met de jongens en meisjes begon Grad achter de coulissen de tophit van toen ‘Zie de boerinnekes de rokskes zwaaien’, te spelen. Grote ergernis bij de meester en de grootste lol bij de jongens en meisjes. Toch kwam het goed. Het werd een prachtige opvoering en de zaal was twee maal tot de laatste plaats bezet. Het Parochiehuis was gebouwd na afbraak van de in 1956 verlaten oude school.
In de kerk werd ieder jaar een viering gehouden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag die werd verzorgd door de meisjesschool of door de jongensschool. Meester Bakker voerde met de kinderen dan in de kerk ook meestal een passiespel op.
Gelijktijdig met meester Gerritsen was juffrouw Gerry Kusters uit Dreumel aan school. Zij had de eerste klas onder haar hoede. Verder werkten er nog meester Rijvers (‘62-‘63), mevrouw De Groen-Brouwers (‘61-‘62), mevrouw Van Hulst-Haver (‘62) en mevrouw Gennissen (‘62). Al deze dames waren invalsters; een periode dus met veel wisselende leerkrachten. Men ging dat jaar ook op schoolreis, Schiphol was het reisdoel. Toen kon men bij dergelijke gelegenheden nog bij een vliegtuig op de foto, alsof het hele gezelschap op het punt stond af te reizen naar een of ander exotisch oord. Vele lezers zullen zichzelf of goede bekenden nog wel herkennen op de foto. Dat Schiphol een geliefd reisdoel was moge blijken uit het feit dat in de archieven van alle drie de Wamelse scholen uit die jaren foto’s van deze luchthaven te vinden zijn.

Vooraan beginnend, eerste rij v.l.n.r.: Walter den Bieman, H. van Teeffelen , H. Looman, Wim van Wel, Tonny Zondag, Johan Zondag, G. Sturkenboom, T. Walraven, M. Koolhout, P. Koolhout. Fr. Lamers, G. v.d. Weerd, A. den Biezen, J. v.d. Weerd, Fr. Berkvens, H. van Kessel. Tweede en achterste rij: Gerard Verbruggen, Marie Verbruggen, T. den Bieman. Hans Gerritsen, Tonny van Sommeren, meester J. Gerritsen, G. van Zwam. W. van Zwam, daarachter meester Engelen, F. Walraven, H. Verbruggen, daarachter juffrouw Kusters, P. de Leeuw, Karel van Rossum, daarvoor Theo de Koning, Herman Jilesen, juffrouw A. Bakker, Henk van Kessel, Jan van Weerdenburg, daarachter Jozef Schonenberg, Dick Janssen, daar achter Ben Thijssen, Henk Burgers. Daarachter meester Bakker en Cobi van Mook.

Vooraan beginnend, eerste rij v.l.n.r.: Walter den Bieman, H. van Teeffelen , H. Looman, Wim van Wel, Tonny Zondag, Johan Zondag, G. Sturkenboom, T. Walraven, M. Koolhout, P. Koolhout. Fr. Lamers, G. v.d. Weerd, A. den Biezen, J. v.d. Weerd, Fr. Berkvens, H. van Kessel. Tweede en achterste rij: Gerard Verbruggen, Marie Verbruggen, T. den Bieman. Hans Gerritsen, Tonny van Sommeren, meester J. Gerritsen, G. van Zwam. W. van Zwam, daarachter meester Engelen, F. Walraven, H. Verbruggen, daarachter juffrouw Kusters, P. de Leeuw, Karel van Rossum, daarvoor Theo de Koning, Herman Jilesen, juffrouw A. Bakker, Henk van Kessel, Jan van Weerdenburg, daarachter Jozef Schonenberg, Dick Janssen, daar achter Ben Thijssen, Henk Burgers. Daarachter meester Bakker en Cobi van Mook.

In ‘63 kwam mejuffrouw Klabbers, die tot 1965 bleef, verder nog de heren Engelen en Reus en mevrouw Bloemers. Van 1966-1968 was de heer Wullems gymleraar.
In oktober 1968 kwam er een nieuwe leesmethode en handenarbeidmateriaal ten bedrage van ƒ 2.229,05 en in 1970 werd er een nieuwe taalmethode aangeschaft, alles na goedkeuring en extra betaling door de gemeente; ex.art.72 heette dat in vaktermen.
In september 1970 was er een tekort aan leermiddelen vanwege de uitbreiding van het aantal leerlingen, dus moest er aangevuld worden. Er kwam ook een T.V.-toestel dat jaar. Op 19 juni 1971 vierde de heer Bakker zijn 25-jarig jubileum als hoofd van de Wamelse R.K. Jongensschool. De Plechtige H. Mis werd gezongen door de zesde klas leerlingen van de jongens- en meisjesschool onder leiding van A. Vermeulen, hoofd van de meisjesschool. Daarna was er een druk bezochte receptie in het Parochiehuis, met veel felicitaties, bloemstukken, cadeaus en een muzikale huldiging.
Wie had toen kunnen denken dat hij twee en een halve maand later plotseling zou overlijden op 3 september 1971. Zijn vrouw die toen al ernstig ziek was, overleed een maand later op 14 oktober 1971.
Na het overlijden van de heer Bakker werd het hoofd van de Henricusschool, de heer Ab Vermeulen ook hoofd van de Victorschool en op 1 januari 1972 werden beide scholen officieel samengevoegd tot één R.K. lagere school.