Perceelsnamen

Conclusies

Dit hoofdstuk afsluitend willen we nog kort een aantal zaken op een rij zetten.
De eerste vermelding van Wamel stamt uit 893. Toen bestond ons dorp al, wat inhoudt dat het in elk geval ouder moet zijn. De gangbare theorieën gaan er vanuit dat ons dorp globaal tussen 800 en 900 gesticht zou zijn.
We hebben een aantal zaken gevonden die er op zouden kunnen wijzen dat Wamel ouder is. Wij zijn echter geen wetenschappers, daarom zou het goed zijn als de argumenten die wij noemden nader onderzocht worden. De feiten die wij hier aandroegen als onderbouwing van onze veronderstelling zijn namelijk niet uit de lucht gegrepen, maar berusten op een -voor amateurs- redelijk diepgaande literatuurstudie.
We hebben het in de diverse paragrafen van dit hoofdstuk al meermalen geschreven: wat wij als ‘vermoedens’ aan het papier toevertrouwden zijn geen vaststaande zaken. Omdat we speurend naar de oorsprong van ons eigen dorp op deze zaken stuitten, wilden we U onze twijfels en vragen niet onthouden, want ze tonen duidelijk aan hoe fascinerend de geschiedenis van Wamel is en hoeveel er nog valt te onderzoeken.
Misschien zijn onze vermoedens en redeneringen nog eens aanleiding voor echte vakmensen om het Gelderse rivierengebied en Maas en Waal in het bijzonder toch nog eens nader onder de loep te nemen. Als dat het geval is, dan zullen we er absoluut niet om treuren dat we een aantal bladzijden ‘de mist’ zijn ingegaan als ons ongelijk wordt aangetoond. Dan heeft dit boek er alleen maar aan bijgedragen dat de discussie opnieuw op gang kwam en dat de waarheid boven kwam.