Begraven verleden

Heeft Wamel een Romeins verleden

We schreven al eerder uitvoerig over de mogelijkheid dat Wamel met name op de plaats waar de huidige dorpskern ligt, al in de Romeinse tijd bewoond was. In de klei onder de Dorpsstraat werd één scherf gevonden, die naast de vondst in de Waalsteeg, tot nu toe de enige verwijzing naar die tijd lijkt te vormen. Het is een randfragment van een donkgrijze ruwwandige kookpot, die geplaatst moet worden in de tweede eeuw. Helaas zijn de precieze vindplaats en de omstandigheden waaronder de scherf is gevonden niet bekend. Echte kenners zouden een dergelijke vondst direct herkend hebben en op de vindplaats verder gezocht hebben naar meer fragmenten. Hopelijk wordt het bestaan van een Romeins Wamel ooit nog eens op andere wijze bevestigd.