Bijlage perceelsnamen

Verklaringen

DIVERSEN

De pijltjes hij de watergangen geven de stroomrichting van het water aan, waardoor men een goed inzicht krijgt in de wijze waarop de polder afwaterde naar Het Schutlaken.

Perceelsnamen waarvan het perceelsnummer is aangeduid met drie vraagtekentjes (???) worden wel in bepaalde stukken en archieven genoemd, maar hun juiste ligging kon tot op heden niet achterhaald worden.

Als in de eerste kolom drie sterretjes staan (***), dan was het kadastrale nummer op de oude kaarten onleesbaar. In dat geval staat in het perceel onderstreept het volgnummer uit de laatste kolom.

Op sommige plaatsen staat cursief gedrukte tekst in de lijst. Het betreft dan extra uitleg over, of een nadere plaatsaanduiding van het voorgaande perceel.

INDELING KOLOMMEN

  • In de eerste kolom staat het perceelsnummer, dat correspondeert met de kadastrale nummers op de kaart.
  • In de tweede kolom treft men de perceelsnaam aan.
  • In de derde kolom staat een soort-naam: bijvoorbeeld: duidt de perceelsnaam op de afmeting van het perceel (maat), is deze genoemd naar een persoon (naam), is het een kamp, enzovoort.
  • In de vierde kolom staat de bloknaam. Deze bloknamen komen ook voor op de kaart en zo kunt U makkelijk zoeken. Alleen de bloknaam “dorp” komt niet voor op de kaart. Het moge duidelijk zijn, dat hiermede met name de percelen in en zeer dicht bij het dorp bedoeld zijn.
  • In de laatste kolom staat nog een volgnummer.
  • WESTERVELD
    Het Westerveld staat niet als bloknaam op de kaart. Voor de bloknamen zijn nl. de benamingen van de kaart uit de jaren vijftig gebruikt. Toch is het Westerveld zó oud als bloknaam, dat we deze in de lijst wel gehanteerd hebben. Het Westerveld is de gehele “taartpunt” ten zuiden van de Achterstraten. Verder wordt het Westerveld in het westen begrensd door de Lage Zevend en in het oosten door de Hommelsteeg, Kwadenaarstraat en Blinde Steeg. Bij de aanduidingen in de lijst kunnen -evenals bij de aanduiding Dorp- de grenzen wat in elkaar overlopen.