Met Christelijke groet…

Inleiding

Dit hoofdstuk is bijna volledig gebaseerd op de notulenboeken van leden-, bestuurs- en bestuursraadsvergaderingen van de Rooms Katholieke Werkliedenvereeniging Sint Jozef (1926 – 1941) en de Katholieke Arbeidersbeweging (1945 – 1963) in Wamel. Deze notulenboeken zijn in bezit van de afdeling Wamel van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

De regels die in de vergadering werden vastgesteld, voor het dragen van het vaandel: "De regels van de Vaandeldrager zijn deze om het altijd kosteloos te dragen waar ook het Vaandel mede zal trekken..."

De regels die in de vergadering werden vastgesteld, voor het dragen van het vaandel: “De regels van de Vaandeldrager zijn deze om het altijd kosteloos te dragen waar ook het Vaandel mede zal trekken…”

Het begin van de organisatie van arbeiders in Wamel ligt, voorzover nu bekend, in 1921, toen onder voorzitterschap van G. Merx een afdeling van de Rooms-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus werd opgericht. Veel meer dan 10 leden heeft deze afdeling de eerste jaren waarschijnlijk niet geteld.

Het eerste Vaandel uit 1921.

Het eerste Vaandel uit 1921.

Het vaandel van "St. Jozef' uit 1926.

Het vaandel van “St. Jozef’ uit 1926.

Het gebrek aan werkgelegenheid in de industrie was er de oorzaak van dat in Wamel betrekkelijk laat een plaatselijke vakcentrale op het toneel verscheen, ook in vergelijking met andere plaatsen in het Land van Maas en Waal. In Boven- en Beneden-Leeuwen waren in respectievelijk 1909 en 1919 afdelingen van de Bossche Diocesane Werklieden Bond (BDWB) tot stand gekomen en Dreumel kende zo een plaatselijke organisatie vanaf 1919. De BDWB was het overkoepelend orgaan van de plaatselijke werkliedenverenigingen in het bisdom ‘s Hertogenbosch.

Van Bergen, de eerste Vaandeldrager

Van Bergen, de eerste Vaandeldrager

Maar op 1 april 1926 was het ook in Wamel zover: 16 leden waren aanwezig bij de oprichtingsvergadering van de Rooms-Katholieke Werkliedenvereeniging Warnel (RKWV). Het eerste bestuur bestond uit voorzitter G. Merx, secretaris-penningmeester A.J. van Lent, Fr. Visser, P. Lamers, W. Duifhuis en G. van Kessel.
Een jaar later, in maart 1927, brachten de leden het niet onaanzienlijke bedrag van ƒ 200,= bijeen om tot de aanschaf van een vaandel over te gaan. Tevens koos de vereniging toen Sint Jozef als patroonheilige. Gert van Bergen werd tot eerste vaandeldrager gekozen en hij moest zich houden aan het reglement om “het altijd kosteloos te dragen, waar ook het vaandel mede zal trekken”.

Dit hoofdstuk is een eerste verkenning van de geschiedenis van de vakbeweging in Wamel, in het bijzonder van de RK. Werkliedenvereeniging Sint Jozef, later de K.A.B. Het eindpunt daarvan ligt in 1963/1964, toen er een einde kwam aan het bestaan van de diocesane bonden en daarmee tevens van de K.A.B. als standsorganisatie in Wamel.