Perceelsnamen

Onderzoek

Het onderzoek naar de perceelsnamen is niet altijd even gemakkelijk. Oude namen krijgen soms bepaalde verhalen opgespeld, omdat men een toevallige gebeurtenis met die naam in verbinding brengt. De naam kan echter veel ouder zijn dan die toevallige gebeurtenis. Net achter de Wamelse polder ligt een stuk dat De Keezie heet. Er wordt wel verteld dat deze naam verband houdt met iemand die Kees heette. Dat is echter erg onwaarschijnlijk, omdat deze naam al heel vroeg voor komt. De bewuste ‘Kees’ zou ergens in de vorige eeuw geleefd hebben, deze perceelsnaam komt echter al een paar honderd jaar eerder voor, zodat de naam nooit afgeleid kan zijn van de ‘Kees’ uit het volksverhaal. Namen worden ook op diverse manieren geschreven. Degene die het op schrift moest stellen moest immers het dialect omzetten in schrijftaal. Zo komen Metje Pelle en Mutje Pelle beiden voor als officieel geregistreerde namen voor hetzelfde stuk land. Men heeft in de loop der jaren ook te maken met verbasteringen. Er is een stuk dat nu de Helmoeskamp heet, terwijl het een paar eeuwen eerder de Helwijchskamp genoemd werd.