Gemeente gids

Gemeentegids doorzoekbaar

Tip: gebruik de toetscombinatie Ctrl-F. Dit opent een venster in uw browser waarmee op de pagina gezocht kan worden.

A.

Akkeren, P. J. M. van, hoofd der O. L. School, Dorpsstraat 254.
Alphen, Gerrit van, steenfabriekarbeider, Uiterwaard 76.
Appeldoorn, P., schoenmaker, Liestersteeg 130.
Arts, Wed. J., en kinderen, landbouwer, Lakenstraat 168.

B.

Ballegooij, P. van, metselaar, Dorpsstraat 246.
Balvers, Wed. G., en zoon, losarbeider, Klooster 156.
Barneveld, Wed. B. van, Klooster 193.
Beck, J. G., landbouwer, Nieuweweg 19.
Beck, L. W., veekoopman, Dorpsstraat 270.
Beers, A. F. M. van, en zuster, Hoogeweg 114.
Beers, E. C. M. van, gemeente-ontvanger, Dorpsstraat 224.
Bemmel, J. A. van, landbouwer, Lageweg 328.
Bemmel, O. van, landbouwer, Lageweg 330.
Bergen, G. C. van, boomkweeker, Klooster 186.
Berk, W. van den, steenfabrieksarbeider, Pellegmeente 294.
Berkvens, C. W., smid, Dijk 310.
Berkvens, Wed. J., Hoogeweg 121.
Bieman, A. J. den, klompenmaker, Achterstraat 315.
Bieman, A. Th. den, klompenfabrikant, Dorpsstraat 268.
Bieman, Cornelis den, klompenmaker, Hoogeweg 35.
Bieman, Wed. C. J. den, en kinderen, klompenmaker, Hoogeweg 32.
Bieman, L. W. den, klompenmaker, Dijk 85.
Bieman, Theodorus C. den, en broers, klompenmaker, Kerkstraat 48.
Bieman, Th. V. den, landbouwer, Hoogeweg 118.
Biezen, A. den. landbouwer, Dijk 312.
Blijdenstein, H., veerbaas, Veerweg 338.
Boereboom, W. C. B., en zuster, onderwijzeressen, Hoogeweg 113.
Bokken, J. G., landbouwer, Dorpsstraat 226.
Bos, Theodorus van den, steenzetter, Kerkstraat 43.
Both, J. P., landbouwer, Dijk 334.
Bouman, A. G., landbouwer, Bonderweg 14.
Bouman, A. G., klompenmaker, Dorpsstraat 269.
Bouman, F., landbouwer, Dorpsstraat 257.
Bouman, Wed. G., en kinderen, landbouwers, Achterstraat 307.
Bouman, Wed. H., en kinderen, landbouwer, Bonderweg 12.
Bouman, H., klompenmaker, Dijk 311.
Bouman, Kinderen, landbouwers, Hoogeweg 128.
Bouman, Kinderen F., klompenmaker, Dijk 73.
Bouman, Wed. L. A., en kinderen, landbouwers, Klooster 199.
Brenkman, W. A., eierkoopman, Kerkstraat 53.
Buissink, J. H. A., Dorpsstraat 243.
Burgers, H. F., wagenmaker, Klooster 172.
Burgers, J. R., slager, Hoogeweg 115.

C.

Callaars, J. F., en kleinzoon, Dijk 103 (p/a. W. van Rooij).

D.

Debast, A., steenfabrieksarbeider, Kwelkade 106.
Debast, A. Sr., steenfabrieksarbeider, Dijk 82.
Debast, G., steenf.arbeider, Kwelkade 105.
Debast, L., steenf.arbeider, Dijk 67.
Deursen, J. van, Hoogeweg 110.
Deursen, W. van, rijwielhandelaar, Klooster 191.
Dinter, M. W. van, klompenmaker, Klooster 192.
Dinter, W. van, landbouwer, Klooster 177.
Dinter, W. C. van, melkventer, Klooster 177.
Doesburgh, Wed. N. W. van, en kinderen, landbouwer, Dorpsstr. 216.
Dodewaard, S. van, mandenmaker, Klooster 150.
Doesburgh, F. M. G. van, postkantoorhoudster, Dorpsstraat 216.
Domensino, P., klompenmaker, Hoogeweg 117.
Domsdorf, Wed. R. W., en kinderen, Hoogeweg 7.
Dreumel, E. van, landbouwer, Dijk 321.
Dreumel, G. A. van, landbouwer, Hoogeweg 123.
Dreumel, Wed. J. A. van, en kinderen, landbouwer, Hoogeweg 123.
Dreumel, L. van, landbouwer, Lageweg 327.
Drost, J., landbouwer, Dijk 326.
Duifhuis, A., klompenmaker, Kerkstraat 48 (p/a. Th. C. den Bieman).
Duifhuis, J., landbouwer, Lakenstraat 308.
Duifhuis, W., landbouwer, Lakenstraat 283.
Duifhuis, W., controleur bij de steunverl. en werkversch., Lakenstr. 305.
Dunnen, A. W. den. rijksveldwachter, Dorpsstraat 263a.

E.

Echteld, H. W. van, landbouwer, Nieuweweg 18.
Echteld, Wed. J. J. F. van, en zoon, landbouwer, Hoogeweg 34.
Echteld, Nicolaas van, stalhouder, Dijk 320.
Echteld, N. J. van, broodbakker, Hoogeweg 109.
Eidik, B. van, radio-distribueerder, Dorpsstraat 261.
Elemans, Joh., klompenmaker, Kerkstraat 51.
Elk, H. J. van, klompenmaker, Hoogeweg 30.
Elsen, A. J. N. M., electricien, Dorpsstraat 210.
Elsen, Wed. B. M., Dorpsstraat 210.
Elsen, Wed. G. J., Dorpsstraat 247.
Elsen, P. J. A., landbouwer, Dijk 319.
Engelman, W. H., steenfabrieksarbeider, Kwelkade 102.
Est, A. G. van, garage-houder en auto-verhuurder, Veerweg 336.
Est, Wed. H. van, Veerweg 336.

F.

Fintelman, L., steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 29.
Fintelman, R., landbouwer, Dijk 64.
Franssen, G. A. A., landbouwer, Klooster 202.
Frederiks, D., Klooster 153.

G.

Geer, A. A. van den, transportarbeider, Liestersteeg 134.
Gelder, G. M. van, tuinder, Dorpsstraat 221.
Gelder, G. P. van, klompenmaker, Lakenstraat 160.

reclame Coöp. Zuivelfabriek „GELRIA” WAMEL

Geijn, Wed. B. van de, Klooster 193.
Gerritsen, B. A., chauffeur, Klooster 178.
Gerritsen, Joh., scheepstimmerman. Veldstraat 136.
Gerritsen, Joh., los-arbeider, Klooster 152.
Gerritsen, Wed. J. C. en kinderen, landbouwers, Liestersteeg 133.
Gerritsen, P. J., winkelier, Klooster 149.
Gerritsen, Th. W., landarbeider, Schuijtstichting 303.
Gerritsen, W. Th., steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 135.
Giesbers, H., landbouwer, Dijk 71
Giesbers, L., klompenmaker, Dijk 70.
Graven, H. C., voerman en kolenhandelaar, Kwelkade 99.
Graven, J. M., landbouwer, Kwelkade 100.
Gremmen, W. A., manufacturier, Lakenstraat 282.
Grift, Kinderen van de, landbouwers, Dorpsstraat 248.

H.

Haak, L. M. den, steenfabrieksarbeider, Lakenstraat 163.
Haak, M. J. den, auto-verhuurder, Dorpsstraat 245.
Haren, G. A. van. metselaar, Dijk 93.
Haren, Wed. H. W. van, Lakenstraat 284.
Haren, J. M. van, timmerman, Dijk 97.
Haren, W. J. M. van, metselaar, Dijk 86.
Haspels, D. J., predikant, Dorpsstraat 250.
Hellemondt, F. A. van, Dorpsstraat 260.
Hellemondt, H. J. van, schilder, Dorpsstraat 218.

Reclame HUIZE „ST. HENRICUS” – PENSION TELEFOON No. 24 – WAMEL

Heurkens, H., pastoor, Dorpsstraat 207.
Heuvel, G. C. van den, landbouwer, Uiterwaard 340.
Heuvel, Wed. J. van den, Uiterwaard 339.
Heuvel, J. F. van den, veearts, Uiterwaard 339.
Hoeke, L. A. van, med. arts, Lakenstraat 161.
Hofman, Chr.. steenfabrieksarbeider, Dijk 65.
Hofman, D., machinist, Dijk 66.
Hofman, J. J. en kinderen, steenfabrieksarbeiders, Uiterwaard 79.
Hoks, Adr., steenfabrieksarbeider, Lakenstraat 291.
Hoks, J. A., boekhouder, Dorpsstraat 362b.
Huisman, J. G., chauffeur, Dijk 313,
Huisman, Th. J., expediteur, Klooster 157.
Hurk, Anna C. van den, Dijk 68.
Hurk, A. F. van den, schilder, Lakenstraat 238.

Reclame: TH. J. HUISMAN 8 Zonen Transport- en Expeditiebedrijf TELEFOON 12 – WAMEL VERHUIZINGEN tegen BILLIJKE TARIEVEN

Hurk, H. A. van den, landbouwer, Dijk 63.
Hurk, J. L. van den, graanhandelaar, Klooster 205.
Hurk, Wed. P. van den en kinderen, klompenmaker, Kweldam 62.
Hurk. S. van den, klompenmaker, Kerkstraat 54.
Hurk, Th. J. van den. landbouwer, Dijk 90.

I.

Ingen, H. van, bakker, Hoogeweg 124.
Ingen, J. C. van, bakker, Dijk 324,
Ingen, Jr., J. A. van, arbeider, Klooster 154.
Ingen, Joh. van, landbouwer, Dijk 325.

J.

Janssen, A., landbouwer. Dorpsstraat 211.
Janssen, Ant., landbouwer, Dorpsstraat 212.
Janssen, A. J., los-arbeider, Klooster 158,
Janssen, D. C., landbouwer, Dijk 314.
Janssen, E. Th. M., postbode, Dorpsstraat 242.
Janssen, Hendrik en zuster, Dorpsstraat 222.
Janssen, H. W., klompenmaker, Achterstraat 298.
Janssen, Wed. Joh. en kinderen, landbouwers, Dorpsstraat 265.
Janssen, J. F., landbouwer, Klooster 179.
Janssen, J. H., koster R.K. Kerk, Dorpsstraat 256.

K.

Kalkers, A. J., kleermaker, Dijk 273.
Kalkers, Jr., A. J., winkelier en café-houder, Dijk 272.

Reclame: J. KALKERS CAFE WAMEL

Kerkhof, Wed. J. L. van en zoon, landbouwer, Kerkstraat 57.
Kerkhof, P. J. van, landbouwer, Dijk 72.
Kersten, Wed. W., Nieuwe weg 15.
Kerstens, Adr., onderwijzer, Hoogeweg 126.
Kerstens, J. J. A. M., directeur Coöp. Zuivelf. „Gelria”, Hoogeweg 126.
Kerstens, H. A. G M., vol. ter secretarie, Hoogeweg 126.
Kerstens, L. C. M., ambtenaar ter secretarie, Hoogeweg 126.
Kessel, Wed. F. van en zoon, klompenmaker, Dijk 87.
Kessel, Wed. G. F. van, smid, Klooster 173.
Kessel, G. J. van, kapper, Klooster 183.
Kessel, H. F. van, rijwielhandelaar en auto-verhuurder, Dorpsstr. 228.
Kessel, R. A. C. van, kapelaan, Dorpsstraat 207.
Keijzer, Hendrika de en zoon, Achterstraat 300.
Keijzer, W. H. de, los-arbeider, Hoogeweg 28.
Konings, G. A., monteur, Hoogeweg 22a.
Koolhout, A. J., steenfabrieksarbeider, Lakenstraat 151.
Koolhout, Joh., fruit- en groentehandelaar, Klooster 201.
Koolhout, P. H., steenfabrieksarbeider, Kwelkade 98.
Koolwijk, H. J. P. van, steenfabrieksarbeider, Klooster 188.
Koolwijk, L. van, landbouwer, Nieuwe weg 17.
Koolwijk, Th. van, café-houder, Dorpsstraat 264.

L.

Lamers, G., monteur P.T.T., Dijk 84.
Lamers, H., monteur, P.G.E.M., Dijk 84
Lamers, P. H., landarbeider, Hoogeweg 111.
Laponder, C. G., landbouwer, Klooster 144.
Lent, A. J. van, fruithandelaar, Klooster 155.
Lent, F. J. van, steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 139.
Lent, J. W. van, steenfabrieksarbeider, Klooster 147.
Lent, Mar. van, steenfabrieksarbeider, Klooster 144.
Leth, A. van. tuinman, Dorpsstraat 227.
Leur, Wed. A. van en zoon, los-arbeider, Liestersteeg 140.
Liese, A. J., onderwijzeres, Dorpsstraat 247 (Wed. G. J. Eisen).
Liese, J. J. H., landbouwer, Kerkstraat 49.
Lith, B. van, betonwerker, Dorpsstraat 251.
Lith, Mar. van, steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 141.
Lith, W. A. van, steenfabrieksarbeider, Klooster 194.
Locht, A. M. van de, chauffeur, Dorpsstraat 266.
Locht, Joh. van de, Dorpsstraat 266.
Looman, J. Th., landbouwer, Dorpsstraat 249.
Looman, P. H., bakker, Dorpsstraat 223.
Lorijn, G. de, secretaris Boerenbond, Dorpsstraat 206.
Lorijn, Joh. de, Klooster 206.
Lorijn, Lambertus de, klompenmaker, Achterstraat 317.
Lorijn, Theodorus de, landarbeider, Pellegemeente 290.

M.

Maanen, G. van, bedrijfsleider steenfabriek, Uiterwaard 74.
Martens, G. fabrieksarbeider, Klooster 189.
Martens, Gebrs., landbouwers, Kwelkade 107.
Melis, Wed. G. J., landbouwer, Kerkstraat 108.
Merkenhof, E., Klooster 148.
Merkhof, L. W. van den, schoenmaker, Dorpsstraat 268.
Merx, G., steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 25.
Merx, Wed. H. J., Dijk 69.
Merx, J. H., steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 4.
Merx, J. W., steenfabrieksarbeider, Dijk 94.
Merx, Th., steenfabrieksarbeider, Kerkstraat 55.
Meijer, C. M., landbouwer, Kerkstraat 47.
Meijer, Joh., klompenmaker, Dijk 280.

N.

Nieuwhof, Wed. Jac., Hoogeweg 1.
Nuij, H. W., steenfabrieksarbeider, Achterstraat 301.
Nijs, G. F., klompenmaker, Klooster 195.
Nijs, W., klompenmaker, Hoogeweg 6.

O.

Oorsouw, J. A. van, timmerman, Lakenstraat 164.
Oort, E. van, metaalbewerker, Achterstraat 299.
Oort, G. van, arbeider, Klooster 196.
Oss, Nic. van, veerknecht, Lakenstraat 162.
Oijen, A. J. van, landbouwer, Dorpsstraat 214.
Oijen, F. van, onderwijzer, Dorpsstraat 233.

P.

Pardoel, Alb., landarbeider, Pellegemeente 296.
Peters, G. J., machinist, Kwelkade 104.
Peters, J. A., steenzetter, Kerkstraat 50.
Peters, J. G., steenfabrieksarbeider, Klooster 174.
Peters, Wed. J. G., Klooster 159.
Peters, J. H., steenfabrieksarbeider, Pellegemeente 292.
Peters, W. A., steenzetter, Kerkstraat 42.
Peters, W. P., breister, Kerkstraat 50.
Platenburg, J. B., schoenmaker, Dijk 91.
Pol, Nic. van de, landbouwer, Hoogeweg 8.
Pompen, S. A. J., landbouwer, Hoogeweg 127.
Post, J. C., landbouwer, Kerkstraat 46.
Post, Kinderen P., tabaksplantster, Kerkstraat 52.
Putters, A. A., manufacturier, Hoogeweg 37,

R.

Reijnders, A. J., landbouwer, Dijk 275.
Riel, N. P. J. M. van, Lakenstraat 166.
Riel de Gruijter, J. C. van, verloskundige, Lakenstraat 166.
Riem, J. A., steenfabrieksarbeider, Kweldam 61.
Roeffen, A. G., fruithandelaar, Hoogeweg 2.
Roo, M. H. de, rijksontvanger, Dorpsstraat 235.
Rooij, J. G. van, landbouwer, Bonderweg 11.
Rooij, J. J. J. van, steenfabrieksarbeider, Dijk 92.
Rooij, J. W. van, steenfabrieksarbeider, Dijk 103.
Rossum, Alb. van, steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 31.
Rossum, Ant. van, landbouwer, Lakenstraat 289.
Rossum, C. van, winkelierster, Dorpsstraat 225.
Rossum, C. A. van, arbeider, Klooster 148.
Rossum, F. van, fruithandelaar, Dijk 333.
Rossum, G. van, Hoogeweg 119.
Rossum, G. W. van, arbeider, Dijk 89.
Rossum, H. van, Kweldam 61.
Rossum, Herm. van, metaalbewerker, Klooster 204.
Rossum, J. van, los-arbeider, Kweldam 60.
Rossum, Joh. van, brandstoffenhandelaar, Lakenstraat 170.
Rossum, J. B. van, brandstoffenhandelaar, Kerkstraat 171.
Rossum, Mar. van, landbouwer, Hoogeweg 21.
Rossum, M C. van, schilder, Klooster 176.
Rossum, P. H. van, steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 27.
Rossum, R. van, timmerman, Lakenstraat 169.
Rossum, Th. van, steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 131.
Rossum, Th. F. van, landbouwer, Lakenstraat 281.
Rossum, Wed. W. van, Hoogeweg 5.
Rutten, F. C., caféhouder, Dorpsstraat 229.
Rutten, Wed. F. H., en kinderen, landbouwers, Dorpsstraat 230.
Rutten, G. A., hooihandelaar, Dorpsstraat 241.
Rijn, Wed. Hub. van, en zoons, boomkweekers, Hoogeweg 23.

Reclame: DE Boomkweekerij van het land van Maas en Waal Wed. H. VAN RIJN & ZONEN Contrôle N.A.K. – TELEFOON 17 – WAMEL GEDIPL. TUINBOUWKUNDIGEN

S.

Scheeren, A., landbouwer, Hoogeweg 36.
Schonenberg, B. J., landbouwer, Kwelkade 101.
Schonenberg, Gebr., steenfabrieksarbeiders, Dijk 279.
Schonenberg, H., landbouwer, Dijk 318.
Schonenberg, Nic., wegwerker, Dijk 277.
Schonenberg, P. B., steenfabrieksarbeider, Dijk 80.
Schook, A. J., smid, Klooster 173 (p/a. Wed. G. F. van Kessel).
Schoonderwoerd, G. W., landbouwer, Dorpsstraat 258.
Schoonderwoerd, Kinderen, landbouwers, Dijk 309.
Sengers, A. J. C., landbouwer, Dijk 274.
Sengers, J. H., landbouwer, Hoogeweg 20.
Sengers, P. J. A. landbouwer en winkelier, Dorpsstraat 213.
Sengers, P. J. M., landbouwer, Hoogeweg 10.
Soest, H. van, landbouwer, Dijk 332.
Sommeren,Ant. van, steenfabrieksarbeider, Dijk 88.
Sommeren, J. F. van, rietdekker, Dijk 96.
Sondag, T., Dijk 278.
Sterk, E., Dorpsstraat 220.
Sterren, P. E. van der, kuiper, Lakenstraat 165 (p/a. Wed. P. van Teeffelen).

T.

Teeffelen, Ant. van, landarbeider, Achterstraat 306.
Teeffelen, Hub. van, Pellegemeente 297.
Teeffelen, Wed. P. van, Lakenstraat 165.
Telkamp, H. F. D., rijwielhandelaar, Lakenstraat 287.
Thijssen, H., boterbereider, Liestersteeg 132.
Thijssen, H. A., expediteur, Liestersteeg 132.
Thijssen, L., boterbereider, Pellegemeente 295.
Thijssen, L. A., landarbeider, Lakenstraat 240.
Tiebos, Wed. Arn, en zoons, landbouwers, Klooster 198.
Tiebos, Herm., klompenmaker, Liestersteeg 137.
Tiebos, Joh., landbouwer, Kerkstraat 58.
Tiem, St. van, Kerkstraat 44.
Tijnagel, Herm., landbouwer, Klooster 175.

U.

Udo, F. J. Jr., steenfabrieksarbeider, Achterstraat 302.
Udo, F. U., petroleumventer, Dijk 276.
Udo, Jan, steenfabrieksarbeider, Klooster 190.
Udo, Joh., steenfabrieksarbeider, Achterstraat 304.
Uijterlinde, W. J., hoofd der Chr. school, Dorpsstraat 262.

V.

Vaan, Adr. de, gemeenteveldwachter, Dorpsstraat 209.
Valburg, Chr. van, landbouwer, Dijk 335.
Verhagen, F., landarbeider, Dijk 331.
Verheiden, P. F., commies-dienstgel. bij de Rijksbel., Lakenstraat 167a.
Verkerk, C. A., steenfabrieksarbeider, Klooster 184.
Verkerk, J. A. J., steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 139.
Verkerk, L., steenfabrieksarbeider, Uiterwaard 78.
Vermeulen, A., Hommelsteeg 288.
Vermeulen, J. J., landbouwer, Dorpsstraat 245.
Vermeulen, P. A., landbouwer, Dijk 323.
Vermeulen, W. J., slager, Dorpsstraat 239.
Verseveld, C. W. van, steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 138.
Versteeg, D., steenfabrieksarbeider, Uiterwaard 75.
Verwoert, Dirk, steenfabrieksarbeider, Klooster 146.
Vincent, G. A., klompenmaker en raadslid, Klooster 185.
Vincent, J. W. A. A., winkelier, Dorpsstraat 255.
Vissers, F., timmerman, Hoogeweg 120.

Reclame: VINCENT’s Levensmiddelenbedrijf WAMEL – TELEF. 2 DELICATESSEN COMESTIBLES GEDISTILLEERD SIGAREN SIGARETTEN TABAK

W.

Walraven, F., klompenmaker, Klooster 200.
Weerdenburg, C. van, landbouwer, Kerkstraat 38.
Weerdenburg, J. A. van, landbouwer, Kerkstraat 45.
Weert, E. van de, tuinman, Pellegemeente 293.
Wel, H. W. van, steenfabrieksarbeider, Dijk 95.
Wel, Joh. van, landbouwer, Hoogeweg 22.
Wel, W. J.van, tuinman, Hoogeweg 33.
Wielen, G. C. van der, boomkweeker, Lakenstraat 167.
Wielen, J. C. V. van der, landbouwer, Achterstraat 316.
Willems, Wed. A. J., Lakenstraat 165 A.
Willems, A. W., caféhouder, Kerkstraat 39.
Wouters, Wed. W., winkelierster, Dorpsstraat 221.
Wijk, B. van, meelhandelaar, Hoogeweg 122.
Wijman, Joh., los-arbeider, Klooster 203.

IJ.

IJzendoorn, W. A. van, steenfabrieksarbeider, Liestersteeg 130.

Z.

Zande, Wed. J. A. van der, en kinderen, bakker, Dorpsstraat 244.
Zandwijk, Herm, van, monteur P. G. E. M., Hoogeweg 22b.
Zanten, A. van, Veerweg 337.
Zondag, A. F., steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 112.
Zondag, A. M., steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 3.
Zondag, C., landbouwer, Kweldam 59.
Zondag, F. G., klompenmaker, Lakenstraat 285.
Zondag, Joh., landbouwer, Achterstraat 322.
Zondag, Joh., klompenmaker, Klooster 180.
Zondag, J. A., schoenmaker, Klooster 187.
Zondag, J. W., steenfabrieksarbeider, Klooster 182.
Zondag, Kinderen J., landbouwers, Klooster 197.
Zondag, Wed. M. A., klompenmaker, Kerkstraat 56.
Zondag, N. J., landbouwer, Bonderweg 13.
Zondag, P. M., colporteur, Dorpsstraat 259.
Zondag, R., klompenmaker, Lakenstraat 286.
Zuidam, Mar. van, steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 26.
Zuidam, W. van, steenfabrieksarbeider, Hoogeweg 24.
Zwam, Ant. van, steenfabrieksarbeider, Klooster 143.
Zwam, W. van, klompenmaker, Kerkstraat 41