Met Christelijke groet…

Vrouwen

De Duitse bezetting maakte in 1940 een einde aan de poging een afdeling op te richten van de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV).
Van de voortzetting van dergelijke inspanningen zien we na de oorlog geen tekenen meer. Pas in 1948 komen we in de notulen weer vrouwen tegen als ze als echtgenotes van de mannelijke KAB-leden voor een cabaretavond worden uitgenodigd. Met dergelijke spaarzame vermeldingen moeten we het lange tijd doen. Het jaarverslag over 1950 toont ons dat de RK Fabrieksarbeidersbond drie meisjesleden telde. Het lidmaatschap van vrouwen was bijzonder genoeg om de voorzitter op een bestuursvergadering mee te laten delen dat “14 dames” toegetreden waren.
In 1954 organiseerde de bestuursraad van de KAB een speciale avond voor vrouwen van KAB-leden, een initiatief dat de volgende jaren waarschijnlijk navolging vond. In 1963 bestond deze bijeenkomst uit een “gezellige Sint Nicolaasavond” . De vrouwen kregen geschenken, “de alom bekende sjowgirls” voerden een stukje op en ook het duo Gradje en Jan luisterde de avond op. Afsluitend was het tijd voor een drankje.