Gegevens over het boek

Auteurs

1 Binnendijks en Buitendijks Frans van Oijen
2 Ontstaan en vroegste bewoning Frans van Oijen
3 De polder, ontwikkeling, en strijd tegen het water Frans van Oijen
4 Perceelsnamen Frans van Oijen
5 De Wamelse kerkgeschiedenis Antoon Vermeulen
6 Geschiedenis en ontstaan van de Wamelse markten Jem van de Burg
7 Onderwijs in Wamel Annie van Oijen Leijten en Regien Keulers Jansen
8 De Stoomtram Gerard Janssen
9 Wamel en de Tweede Wereldoorlog Antoon Vermeulen
10 Met Christelijke groet Ad van Beem, Herman Janssen en Marijn Alofs
11 Begraven verleden Albert Vermeulen
12 Stenen getuigen Wil van Wel
13 De oudste vereniging Antoon Vermeulen en Frans van Oijen
14 Het Wamelse raadhuis aan de Dorpsstraat Antoon Sengers
15 Sagen en Legenden Henk Megens
16 Raadsels rond een beeld Frans van Oijen
17 Gemeentegids
18 Bijlage perceelsnamen Frans van Oijen
19 Lijst na perceelsnamen Frans van Oijen
20 Literatuur- en bronnenlijst

Het historisch fotomateriaal werd hoofdzakelijk beschikbaar gesteld door: Wim van Oijen, Gijs van Rossum, Antoon Vermeulen en de archieven van de Wamelse scholen.
De inlegkaart van de Wamelse dorpspolder werd getekend door Ton Smits. Voorts zijn wij velen dankbaar die één of enkele foto’s beschikbaar stelden. Redactie: Frans van Oijen en Wil van Wel.