Met Christelijke groet…

De jonge werkman

Al vanaf ongeveer 1930 organiseerde de RKWV activiteiten voor jongens in de RK Vriendenkring, maar het aantal jongeren dat daaraan deelnam was in het begin nog niet groot genoeg om een afdeling op te richten van De Jonge Werkman (DJW), de organisatie van de katholieke arbeidersbeweging voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Nadat 4 jongens in 1931 een jongerencursus hadden gevolgd kwam het wel zover: op 18 juni 1931 vond de officiële oprichting plaats van de afdeling Wamel van De Jonge Werkman. Voorzitter Vincent en bestuurslid B. Janssen werden aan het DJW-bestuur toegevoegd en de voorzitter van DJW nam zitting in de RKWV-bestuursraad.
DJW kende een moeizame start. Weliswaar ontplooide zij de nodige activiteiten, maar een groei van het ledental had dit nauwelijks tot gevolg. DJW hielp met het bezorgen van de Volkskrant, verzorgde toneelstukjes en blokfluitnummers op ledenvergaderingen van de RKWV en kreeg in 1936 ook een afdeling van de Jonge Wacht -voor jongens beneden 18 jaar- naast zich. Bijna jaarlijks klaagde het RKWV-bestuur over de te geringe deelname van de Wamelse arbeidersjongens en riep het weer op: “Mogen alle ouders mede werken om onze Jonge Werkman groot en krachtig te maken want zij zijn de hoop der toekomst”. Ook de geestelijk adviseur spoorde op de jaar- en vrouwenvergaderingen ouders aan, hun zoons lid te laten worden van De Jonge Werkman of de Jonge Wacht.
Op 31 december 1936 telde DJW 6 A-leden en 12 B-leden. De B-leden namen “de volgende verplichtinge op zich: maandelijksch de H.Communie, ridderlijk gedrag tegenover meisjes, principiële stelling tegenover zedenverwildering, A-leden met woord en daad opwekken hun voorbeeld te volgen”. We zouden hen dus gevorderden kunnen noemen. 1937 was een crisisjaar voor de Wamelse Jonge Werkman. “Door de slechte geest” onder de jongelui daalde het ledenaantal tot 5. Deze volhouders togen echter aan de slag en aan het eind van het jaar heerst er blijkbaar weer “een uitstekende geest” en was het aantal leden gegroeid tot 19. Er volgden enkele bloeiende jaren voor zowel DJW als de Jonge Wacht. Op de feestdag van Sint Jozef, de patroonheilige van de RKWV, voerden zij samen het toneelstuk Flip en Flop op, zij verkochten loten voor het Actie-voor-God-comité, hielden een arbeidersjeugdenquête en deden samen met de RKWV aan jeugdwerkloosheidszorg. Tevens vierden zij in 1938 op gepaste wijze de geboorte van prinses Beatrix en het jubileum van koningin Wilhelmina. Eind 1939 telde DJW 24 leden en stond zij onder voorzitterschap van Joh. Vermeulen. K. Kalkers was de leider van de Jonge Wacht.