Met Christelijke groet…

Festiviteiten

Feestelijke en ontspanningsactiviteiten bleven na de oorlog niet achterwege en waren zeer populair. We noemden al eerder de druk bezochte cabaretavonden die de KAB eens per jaar organiseerde en waarop niet zelden bijna 400 mensen aanwezig waren. Op de ontspanningsavonden in de jaren vijftig verzorgden bijvoorbeeld Stella Duce uit Tiel of toneelvereniging Vooruit uit Maasbommel in 1954 met “Moeder” van Nico Schuurmans, optredens.
Om op dergelijke avonden ook een eigen inbreng te kunnen leveren, namen de KAB en de geestelijk adviseur in 1948 het initiatief tot de oprichting van een eigen toneelclub. Een commissie van drie bestuursleden slaagde er samen met de KAJ in zo een club van de grond te krijgen. Begin 1949 verzorgde deze, voornamelijk uit KAJ-ers bestaande deelnemers en met schoolhoofd Bakker als regisseur, op het Sint Jozeffeest zijn eerste toneelavond. De vereniging sloeg echter niet aan bij de KAB-leden en al in juli 1949 besloot de KAB de toneelclub op te heffen.
Omdat de organisatie van de verstrooiende avonden vaak veel werk met zich mee bracht, ging de KAB eind 1954 over tot de vorming van een apart Ontspanningsbestuur, ook wel de Ontspanningsclub genoemd. De club beperkte de activiteiten niet tot een avond per jaar. In 1955 zorgde zij ook voor de opluistering van de jaarvergadering, de KAB-oma’s traden op met muziek en nadat rector Janssen had gesproken over “Ontspanning in deze tijd” volgde in het tweede deel van de vergadering het dansorkest van Jan Wouters, bijgestaan door enkele humoristen. In 1956 stonden twee toneelavonden, een ontspannings- en een dansavond op het programma.
Een hoogtepunt voor de Wamels KAB was ongetwijfeld de viering van het 25-jarig bestaan op 1 april 1951. De geestelijk adviseur opende die zondag met een Heilige Mis. Om 9.15 uur volgde een ontbijt, waaraan ongeveer 140 mensen aanzaten. De receptie was gepland om half twaalf en 110 gasten kwamen er ter felicitatie.
Echter niet nadat eerst Harmonie Koningin Wilhelmina een paar nummers ten gehore had gebracht. Pastoor Van Bakel sprak “De KAB heeft de kerk, de kerk heeft de KAB nodig”, net als voorzitter De Boer van de KAB uit Leeuwen, C. Kalkers van de Wamelse Boys, rector Koolen van het klooster en vertegenwoordigers van de andere Wamelse verenigingen. ’s Middags stond het kinderfeest op het programma en ’s avonds om half acht begon de grootse feestavond.
Ook daar waren de pastoor en kapelaan aanwezig, alsmede de wethouders Vincent en Gijsbers, voorzitter Vriends van de BDWB en ook burgemeester Ditters. De harmonie trad weer op, er vond een verloting plaats en onder regie van de heer Bakker werd het toneelstuk “Van Deursen en Co” opgevoerd. Met veel voldoening keek het bestuur terug op deze succesvol verlopen dag.