Gegevens over het boek

Omslag achterkant

Tekst op de achterzijde:

Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het elfhonderdjarig bestaan van Wamel.

Van Vamele tot Wamel is geschreven door gewone mensen, die in hun eigen taal, vaak vol verwondering, vertellen over hun eigen dorpsgeschiedenis. Zij diepten met veel zorg en geduld een aantal onderwerpen uit en vertrouwden hun opgedane kennis en ervaringen toe aan het papier.

Hoewel een aantal historici de auteurs adviseerden, heeft dit boek niet de pretentie een wetenschappelijke uitgave te zijn.

In het Voorwoord schrijven de auteurs onder andere:
We zijn als schrijvers van het boek in elk geval een hele ervaring rijker. Wij wensen U veel leesplezier…

Hieraan kan toegevoegd worden: “Veel kijk-plezier”, want dit rijk geïllustreerde boek bevat veel afbeeldingen, waarvan het grootste deel nooit eerder werd gepubliceerd.

Als U Wamel dacht te kennen, dan ontdekt U in dit boek een geheel nieuw Wamel. Kende U Wamel nog niet, dan is “Van Vamele tot Wamel” Uw geschiedkundige gids bij uitstek.

kaft-achterzijde-met-rug