Perceelsnamen

De perceelsnamen

Ontwikkeling is niet tegen te houden en dat is zeker ook niet altijd goed. Zou er geen ruilverkaveling geweest zijn en zou er geen nieuw systeem van waterlossing gemaakt zijn in de jaren vijftig, dan was Wamel -en ook de rest van Maas en Waal- nu een treurig en vrijwel ontvolkt gebied geweest. Misschien was het dan nu in zijn geheel een natuurpark, maar mensen zouden er nauwelijks gewoond hebben. Zo slecht waren de opbrengsten destijds en zo hoog waren de jaarlijkse lasten.
Door die ontwikkelingen zijn echter gegevens verloren gegaan die dertig jaar nadien al heel moeilijk meer terug te vinden zijn. We bedoelen een gebruik dat ruim duizend jaar bestaan heeft en dat sinds de jaren vijftig vrijwel geheel verdwenen is: het gebruik van de perceelsnamen.
Ieder stukje land had een eigen naam. Bij verkopingen en verpachtingen werd altijd de naam van het betreffende stuk genoemd. Die namen bevatten een schat aan historische gegevens. In de inleiding vertelden we al over de herkomst van bepaalde `soort-namen’. Gelukkig zijn er in de veertiger en vijftiger jaren in onze streek heel wat namen verzameld, maar dat werd gedaan door buitenstaanders en soms loop je tegen prachtige staaltjes van ‘verkeerde’ interpretatie aan. Zo staat er op de officiële kaart een stuk land dat `Sikkens Klaas’ wordt genoemd. In een verpachtingslijst van De Polder uit 1936 staat hetzelfde stuk te boek als Sirkes Klaas en in de volksmond heette het Sirreskloas.

Een ander probleem is de ouderdom en de herkomst van de namen. Om daar precies achter te komen zouden honderden archieven nagezocht moeten worden, op zijn minst een jaar of tien werk ! Wat U hier aantreft is dus slechts het resultaat van een betrekkelijk kort en eigenlijk nog erg oppervlakkig onderzoek. Toch zitten daar al enkele leuke nieuwe dingen in, verder in dit hoofdstuk komen we daar op terug.
Wij kunnen niet instaan voor de correctheid van alle genoemde namen. Door ons onderzoek hebben we al enkele fouten uit de kaarten gehaald die al ruim 40 jaar voor juist waren gehouden. We vertelden al dat de schrijfwijze wel eens af kan wijken. Bovendien zijn we aangewezen op het geheugen van mensen die vertellen over de situatie ruim 30 jaar geleden. Iedereen weet uit eigen ervaring dat het dan heel moeilijk is om zich na zoveel jaren alles tot in de kleinste details te herinneren. We hebben echter geprobeerd steeds meerdere mensen te vragen naar de genoemde namen, zodat we de gegevens met elkaar konden vergelijken. Mocht U toch namen tegenkomen die volgens U anders zouden moeten zijn, neem dan contact op met de schrijvers van dit boek, want het onderzoek is nog lang niet afgerond en dan kunnen fouten verbeterd worden. Kent U nog andere namen, dan zijn ook die van harte welkom !