Met Christelijke groet…

Ontspanning

Het was niet alles serieuze ontwikkeling en belangenbehartiging wat de klok sloeg in de RKWV in Wamel. Op zijn tijd was er ook plaats voor feestelijkheden en ontspanning. Allereerst was er de jaarlijkse viering van het patroonsfeest van Sint Jozef, wat steeds in maart gebeurde met een Algemene Heilige Communie. Een enkele keer besloot het bestuur deze dag uitgebreider te vieren, zoals op 20 maart 1937. Het dagprogramma bestond toen uit een Algemene Heilige Communie om 06.30 uur, een gezongen Hoogmis voor leden en overleden leden om 10 uur en om half vijf een lof, met zang van de Jonge Wacht en De Jonge Werkman. De feestavond, waarvoor ook de vrouwen en huisgenoten uitgenodigd waren, begon om zeven uur in de Harmoniezaal. Het programma daar zag er als volgt uit:

1. Opening met gebed van de geestelijk adviseur
2. Strijdlied
3. Openingswoord van G.Vincent, voorzitter van de RKWV
4. Spreekbeurt van pastoor Heurkens over de patroonheilige Sint Jozef
5. Voordracht door de Jonge Wacht
6. Pauze: tractatie voor de mannen een sigaar en een fles bier, voor de vrouwen koffie met een krakeling
7. De Jonge Werkman met het toneelstukje Flip en Flop.
8. Slotwoord door de voorzitter
9. Lied: 0 Koning der eeuwen

En het was “een schoone feestdag” schreef secretaris Debast in zijn feestverslag.

Iets om naar uit te zien waren zeker ook de bezoeken aan de diverse gewestelijke, diocesane en landelijke meetings en katholiekendagen, georganiseerd door de BDWB, door het Rooms Katholiek Werldiedenverbond of door het bisdom. Ieder jaar gingen 30 tot 60 leden naar de gewestelijke meeting van de regio Nijmegen van de BDWB. Die vond in 1929 in Druten plaats. De meeste van de 40 deelnemende leden gingen per fiets, maar “voor hen die niet fietsen kunnen bestaat er gelegenheid bij genoegzame deelname een auto te laten rijden waarbij een kleine vergoeding gegeven wordt”. In latere jaren deed ook het huren van een bus zijn intrede, soms samen met de afdelingen van Leeuwen en Dreumel. De kosten bedroegen dan 50 tot 75 cent per persoon. Om zo een dag goed te regelen stelde het bestuur een reiscommissie in, een spaarcommissie en om de deelname zo groot mogelijk te doen zijn soms ook wel een commissie voor huisbezoek.