Perceelsnamen

De geschiedenis van bepaalde percelen

Sweder van Boetselaer
Als eerste noemen we de Voorste en Achterste Boetzelaar, de Tentkamp, de Cornedskamp en De Majoor. Deze goederen zullen oorspronkelijk behoord hebben tot de bezittingen van de beide kloosters en Xanten. Van 1647 tot 1676 was Sweder van Boetselaer Ambtman van Maas en Waal. Blijkbaar had hij veel gedaan voor het Ambt Maas en Waal en daarom kon hij tegen een zeer schappelijke prijs een aantal van deze goederen overnemen.

De Hollenhof

100052-1-orig

Foto's van de brand, waarbij de oorspronkelijke hoeve "De Hollenhof" verwoest werd

Foto’s van de brand, waarbij de oorspronkelijke hoeve “De Hollenhof” verwoest werd

De Hollenhof moet een fors en rijk bezit geweest zijn. Het grensde feitelijk aan het klooster Mariënhof van de Begijnen dat aan de huidige Kloosterstraat stond. Wie de Hollenhof gesticht heeft is niet bekend, evenmin hoe oud het precies is.
De Hollenhof was oorspronkelijk het stuk land tussen de huidige Clarissenstraat en de Hollenhof. Daarop stond één boerderij aan de kant van de Hollenhofstraat. Precies op de plaats waar nu de familie Van Deursen woont en waar vroeger de boerderij van Bouman stond. Laten we in het kort trachten de geschiedenis van De Hollenhof op een rijtje te zetten. De Hollenhof grensde aan de westzijde aan de ‘limiet’ van het klooster, dat moet dus de huidige Clarissenstraat geweest zijn. ‘Deze straatnaam is overigens fout, want het Clarissenklooster stond in de huidige ‘Kerkstraat.’ Na de reformatie wordt in 1622 ene Johan Blancken ‘bezitter’ van deze boerderij. Hij moest de voormalige kerkelijke goederen verpachten en beheren, hij trad dus op als een soort rentmeester. Als woning koos hij kennelijk één van de beste en mooiste plekjes van Wamel uit. Blijkbaar ging het niet zo makkelijk met die verpachtingen, want de overwegend katholieke boeren durfden niet te pachten, misschien dachten ze dat er een vloek op deze goederen rustte nu ze afgenomen waren van hun eigen kerkelijke instellingen. Het kan natuurlijk ook gewoon een economische reden gehad hebben. Het waren onoverzichtelijke tijden en men was er allerminst zeker van wat er op hen af kwam. Een katholiek was immers min of meer rechteloos en kon men dan wel het risico van een pacht aangaan ? Ook kan hebben meegespeeld dat er twee vrij strenge winters achter elkaar waren geweest. Wat precies de oorzaak was, zal wel altijd een geheim blijven.
In 1660 krijgt Sweder van Boetselaer De Hollenhof in zijn bezit. Wat er daarna gebeurt, is niet duidelijk, maar rond 1821 vestigt Carel Christiaan Hiebendaal zich op De Hollenhof. Deze Hiebendaals stonden weer in relatie met Van Delen uit Druten, die na Sweder van Boetselaer Ambtman van Maas en Waal wilde worden.

De boerderij "De Hollenhof

De boerderij “De Hollenhof”, die waarschijnlijk gebouwd werd rond 1820.

Waarschijnlijk heeft Carel Christiaan Hiebendaal een nieuw pand gebouwd op de hoek van de Hogeweg (vanaf dat punt nu Dorpsstraat) en de Hollenhof. Het is immers niet toevallig dat er in 1809 nog geen pand op die hoek staat en dat dit pand wel terug te vinden is op de eerste kadastrale kaart die in 1821 gemaakt is. Er is bovendien nog een opvallend iets uit deze twee kaarten te halen. Op de kaart uit 1809 is het stuk tussen Hollenhof en Clarissenstraat nog één geheel, op een afperking van het gebouw en de bijbehorende tuin na. Op de kaart van 1821 is het gehele stuk in meerdere kavels opgedeeld. Waarschijnlijk is op de kaart van 1821 de verdeling weergegeven waar de akkers van De Hollenhof voor gebruikt werden. Een flink gedeelte schijnt destijds in beslag genomen te zijn door een boomgaard. We laten hierover Johan van Os aan het woord die dit stukje Wamelse geschiedenis uitzocht en beschreef in het kader van het 50-jarig bestaan van Huize Henricus. In zijn tekst ging hij er echter nog vanuit dat de boerderij De Hollenhof oorspronkelijk de boerderij van de familie Pompen was.
Uit ons onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke boerderij op De Hollenhof dus juist daarachter stond.