Begraven verleden

Archeologische vondsten in Wamel

In de bodem treft men de resten aan van vroegere bewoning. Nu hebben we de reinigingsdienst, die wekelijks het huis-, tuin- en keuken afval komt ophalen. Oud papier wordt opgehaald en glaswerk gaat naar de glasbak. In het verleden kwamen al deze zaken op een vuilnishoop bij huis terecht. Nu kan dat niet meer. Op de eerste plaats is er bij de meeste huizen veel te weinig ruimte voor, maar belangrijker is dat we nu in een week tijd meer afval produceren dan vroeger in een heel jaar. Schillen en etensresten gingen naar de varkens, houtafval werd opgestookt in de kachel. Papier had men nauwelijks, want velen konden niet lezen en kranten en tijdschriften bestonden nog niet. Glaswerk trof men ook zelden aan, of het moest een fles wijn zijn. Bier haalde men in een kan en frisdranken waren nog niet uitgevonden. Kapot aardewerk werd vaak gewoon op straat gegooid, want dan kon het dienen als verharding.
Nu verrichten archeologen vaak monnikenwerk om al die stukjes weer op te zoeken en ze aan elkaar te lijmen. Wat heeft dat nu voor nut ? Dat nut is simpel uit te leggen. Van die voorwerpen kunnen we heel veel leren. We kunnen er uit afleiden of de gemeenschap waar ze gebruikt werden rijk of arm was. We kunnen er aan zien hoe oud een bepaalde bewoning is. Door de lagen waarin ze te vinden zijn één voor één of te graven, kunnen we zien of de bewoning continue geweest is, of dat er onderbrekingen geweest zijn.
Door dat soort gegevens te combineren met andere zaken zoals oude aktes en dergelijke, ontstaat langzamerhand een steeds completer wordend beeld. We hebben al eerder geschreven dat geschiedenis belangrijk is, omdat alles wat er vandaag de dag gebeurt, zijn oorsprong heeft in het verleden. Zou Napoleon destijds niet verslagen zijn, dan hadden we nu waarschijnlijk Frans gesproken en was Europa van de Noordzee tot de Oeral misschien één land geweest.
Veel zaken waar we in dit boek vraagtekens bij moeten zetten, zouden opgehelderd zijn als de Wamelse bodem grondig onderzocht zou zijn. Een tipje van de sluier is op te lichten, omdat er hier en daar dingen gevonden zijn.